Onze visie en missie

Onze missie
We willen op een kindvriendelijke, liefdevolle en warme manier de taak van de ouders mee opnemen en dit in een aangename, creatieve, veilige en nette omgeving.

Onze visie
We creëren een warme, veilige en kindvriendelijke omgeving, waarin ieder kind kansen krijgt tot zelfontplooiing. Onze manier van werken is gefocust op het bevorderen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid op ieders ritme. We tonen respect voor het unieke en laten het kind zichzelf zijn op zijn eigen ritme. In onze leuke speelruimte wordt ieder kind uitgedaagd om te ontdekken, te ervaren, te genieten, te rusten, …kortom ten volle te leven. We streven er naar om een goed contact met de ouders uit te bouwen door open en eerlijke communicatie. Dit is wat wij verstaan onder een ‘kwaliteitsvolle’ visie en wat wij kind en ouders willen aanbieden.   

 
Samenwerking met de ouders

We luisteren naar feedback en tips van de ouders om de crèche optimaal te laten functioneren. We willen op een positieve en constructieve manier meewerken aan de ontwikkeling van het kind. Daarom zullen we delen in de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders. Communicatie met de ouders verloopt via de korte gesprekjes bij het brengen en halen van de kindjes, maar ook via "Het honingbeermailtje". Hierin schrijven we  hoe de dag van het kindje is verlopen, zodat mama en papa nauw betrokken zijn bij het groeiproces van zoon of dochter.
 
Wat bieden wij

De kinderen zullen zich gedurende hun periode bij ons blootstellen aan vele prikkels. Verschillende capaciteiten zullen worden ontwikkeld. We trachten zoveel mogelijk zintuigen te stimuleren. Dit doen we door ervaringsgerichte activiteiten aan te bieden: knutselen, puzzelen, snoezelen, fietsen, tuinieren, op de mini-boerderij 'werken', enz.. Er zijn ook rust- en ontspanningsmomenten voorzien. Dan bieden we massage, een rustig muziekje of een bedje om te slapen aan.


Het kind

HoningbeertjeAlle kinderen zijn uniek en we willen ze ten volle laten zijn wie ze echt, diep vanbinnen zijn. Zo leren ze hoe ze zich op een spontane manier kunnen uitdrukken en leren ze zelfstandigheid opbouwen. Respect hebben voor zichzelf en anderen is hierbij essentieel. Het belangrijkste is dat we ons volledig op het kind kunnen richten en het ze zo aangenaam mogelijk kunnen maken.

© 2009-2021 Het Honingbeertje Averbode | Site: Webstylers